Meniu Închide

Sfârşitul Dualităţii

dorja tibetana

Absolutul

Există o singură Realitate Absolută iar aceasta este Sinele.

Absolutul nu este compus din părţi sau lucruri separate aduse împreună, el este un Tot întreg care le conţine pe toate, precum Oceanul care conţine fiecare picătură, nefiind cuantificat.

Absolutul este Etern şi se află în tot ceea ce există şi în ceea ce nu există.

Absolutul nu se naşte din nimic fiindcă însuşi nimicul îi neagă existenţa. Totul este Absolutul, totul este existenţa. Tot ce se află în Sine există.

Nu există început şi sfârşit, Sinele este Realitatea Eternă fără de cauză şi efect.

Totul se află în Tot. În 1 se regăsesc toate celelalte cifre.

Sinele se cunoaşte deja pe sine, el este fără de început şi cunoaşte deja ceea ce este fără de început.

Nimic nu se naşte, nimic nu moare. Absolutul/Sinele, fiind etern doar există.

Nu există nici Adevăr, nici Iluzie. Există doar sinele fără de început şi fără de sfârşit. Astfel, Adevărul şi Iluzia devin unul şi acelasi lucru precum Ego-ul şi Sinele sau Lumina şi Întunericul.

Ce există în Sine nu poate să fie decât în Sine.

Ce nu se naşte şi nu moare are aceeaşi natură în prezent. Este Etern.

Totul este Sinele. Nu există a doua percepţie care să-l recunoască.

Absolutul se Cunoaşte pe Sine însuşi, fiind fără de început şi sfârşit, nu are cum să-l cunoască altcineva. Nu ai cum să te gândeşti la cel care gândeşte lucrurile fiindcă el este Sinele care se află în tine, în tot şi în toate.

Neexistând început şi sfârşit, nu există Înlănţuire şi Iluminare/Eliberare, pentru că nu există cineva care să se elibereze sau să-l realizeze.

Absolutul nu poate fi definit, însăşi încercarea de a-l defini îi neagă existenţia, el este fără de început şi fără de sfârşit şi nici atribute. Metoda corectă de înţelegere a Sinelui este Non-Dualitatea “Nici Aceasta, Nici Aceasta.”

Sinele

Sinele este nemuritor, etern, eliberat şi pur.

Se află dincolo de ceea ce este cunoscut şi necunoscut. Însă el se află în tot ceea ce este cunoscut şi necunoscut.

Existenţa este sinele şi ceea ce este real.

Vibraţia Aum (OM) este însuşi Sinele.

Sinele nu are nevoie să fie realizat, El este deja realizat.

Sinele nu se află în tine, el se află în tot şi în toate în care eşti şi tu inclus. Picătura din Ocean este însuşi Oceanul.

Conştiinţa pură (Sinele) devine martorul a tot ceea ce există.

Există un singur martor care este însuşi Sinele aflat în tot şi în toate. Oceanul neschimbat.

Sinele este învăţătorul şi ţelul.

El nu se acceptă sau se refuză pe Sine din moment ce este omniprezent şi omniscient.

Cunoaşterea de Sine nu depinde de o meditaţie sau altceva. Eşti prin natura ta Sinele Etern.

Sinele nu are nevoie să se închine unei statui sau să se roage cuiva din moment ce ştie că doar el există. Sinele nu are nevoie de cineva să-l mediteze sau să se roage asupra lui.

Spiritualitatea este o Iluzie în lumea Materială. Adevărata trezire este Conştientizarea Sinelui.

Ce sunt iertarea şi iubirea atunci când trăieşti în Adevăr? Totul este Sinele, Sinele nu are nevoie să se Ierte pe Sine deoarece nu are de ce şi cum. Nu există un “Eu” care să ierte. Exista doar Sinele şi atât.

Nu ai cum să te preaslăveşti sau umileşti atunci când realizezi că există doar Sinele. Eşti însuşi Oceanul.

Conştiinta Pură/Sinele este lipsită de relaţia dintre Subiect şi Obiect.

Gândul că trebuie să faci ceva s-a petrecut înainte ca tu să faci acel ceva. Tu eşti doar Martorul. Martorul este însuşi Sinele. Precum un caracter într-un joc video care crede că el (caracterul) ia deciziile şi joacă jocul… În realitate Sinele de la tastatură joacă acel caracter.

Cunoaşterea de Sine nu descoperă Sinele şi nu transformă nimic, ci înţelege totul aşa cum este.

Sinele nu este nici Înlănţuit, nici Eliberat, el este întodeauna Realitatea Absolută pur eliberatoare.

Nu există diferenţe sau nediferenţe, există doar Sinele.

Ignoranţa şi Egoul

Pentru a afla ceea ce eşti trebuie să elimini ceea ce nu eşti.

Fericirea şi Nefericirea minţii răsar din ignoranţa dureroasă a neacceptării adevărului spiritual.

Aurul este esenţa unei statui din aur. Aşadar aurul este Sinele iar Statuia/Forma, Ego-ul. Aurul şi statuia sunt unul şi acelaşi lucru. Astfel, Sinele şi Ego-ul devin unul şi acelaşi lucru.

Vidul este formă, forma este vid.

Cel care a realizat Non-Dualitatea nu mai are pe cine să preaslăvească sau să umilească. Sinele există şi atât.

Nu există „scap de ego şi devin altceva”, “Eu-l” nu poate avea experienţa de a nu mai fi “Eu”. El există inexistent şi nu poate pătrunde în Absolut. „Nici aceasta, Nici aceasta”. Eliminând tot ceea ce nu eşti, realizezi că nu ai ce să elimini din moment ce tu eşti Sinele iar tot ceea ce există se află în Absolut.

Oceanul merge într-o direcţie, picătura de ocean nu poate merge în altă direcţie din moment ce este însuşi oceanul.

Spiritul este una cu Oceanul. Într-adevăr nu există spirite individualiste.

Ego-ul este inexistent, altfel tu ai fi doi în loc de unul. Cunoaşte-te pe tine însuţi iar ignoranţa Eu-lui va dispărea.

Nu există diferenţe în corp, suflet, spirit, sine şi absolut. În realitate, toate sunt una şi aceeaşi.

Cel care este ignorant se crede mai presus sau mai prejos de Sine. Cel care cunoaşte Sinele realizează că există doar Sinele.

Atât timp cât există ignoranţă nu există Cunoaştere de Sine. Cunoaşterea de Sine este ceea ce elimină ignoranţa. Totul este Sinele.

Argumentele Raţionale sunt contracarate prin argumente opuse, la fel de puternice. Raţiunea sau emoţia nu pot cunoaşte Sinele. Sinele se cunoaşte prin Sine însuşi.

Când se Cunoaşte Sinele, atunci nu mai are cine pe cine să Realizeze. Totul devine beatitudinea eternă a existenţei.

Eternul nu se realizează prin ceea ce nu este Etern.

Peştele are nevoie să se piardă în ocean la fel cum omul are nevoie să se piardă în Absolut.

Cunoaşterea Sinelui ca fiind existenţa, elimină ignornaţa necunoaşterii de Sine. Precum lumina care învăluie întunericul.

Adevărul şi Iluzia

Adevărul şi Iluzia sunt unul şi acelaşi lucru.

Existenţa şi Non-Existenţa apariţin aceleiaşi substanţe.

Non-Existenţa nu are cum să existe din moment ce totul este Sinele.

Iluzia nu-l poate atinge pe cel care Cunoaşte Sinele şi devine Non-Dualist.

Totul este un concept al minţii din perspectiva “Eu-lui”. Cu terminarea lecţiilor de viaţă în această dimensiune rămâne doar Sinele.

Adevărul nu este distrus iar iluzia nu este născută. În adevăr Sinele doar există.

Nimic nu îi este opus Sinelui.

Atât timp cât există un “Eu” să perceapă ceva, acel ceva există. Totul există atât timp cât vrei să existe.

Adevărul Absolut este dat de faptul că nu nu există Adevăr Absolut. Depinde doar de tine ce formă va lua Realitatea care te înconjoară.

Precum caracterul din jocul video. Tot ceea ce se află în acel joc este o Iluzie percepută de către caracter. În adevăr există doar Sinele care joacă acel caracter. Asta face ca jocul şi caracterul să devină existente şi Adevărate pentru “Eu” iar pentru Sine să fie simple Iluzii ale unui joc video.

Totul este o Iluzie totul este Adevăr.

Totul este Existenţă. Există o singură substanţă care cuprinde atât Lumina cât şi Întunericul.

Sufletul Individual este acelaşi cu cel Absolut. Exista doar conştiinţa. Totul este Conştiinţă.

Odata cu Cunoaşterea Sinelui nu mai există Reîncarnări. Există doar Sinele.

Iluzia şi Adevărul devin unul şi acelaşi obiect. Altfel, cum poţi şti că trăieşti într-o Iluzie sau în Adevăr? Cine este cel care renta? În realitate există doar Sinele.

Iluzia te face să te crezi separat de Sine. Îndepărtarea Iluziei se face prin Realizarea Sinelui. Iar Sinele nu are nevoie de cineva care să facă aceasta, să-l realizeze, el este deja realizat. Pur şi simplu dă-ţi voie să te laşi pierdut în beatitudinea Absolutului.

Nu există Existenţă pentru fiinţă şi nici Non-Existenţă. Sinele este şi atât.

Ceva real nu poate da naştere la ceva ireal. Acesta este Sinele. “Nici aceasta, Nici aceasta”. Doar Sinele.

Adevărul este că totul este Sinele. Orice altceva este un Mit.

Conştiinţa nu cunoaşte ceea ce nu există datorită faptului că există doar Conştiinţa.

Nu există existenţa a ceea ce este Adevărat şi nici existenţa a ceea ce este Iluzoriu. Există doar Sinele.

Eu-ul” filtreaza doar ceea ce vrea el să vadă. Astfel, percepe doar 0.1% din Adevăr. În realitate, totul este Lumină.

Eu-ul” separă şi acceptă doar ceea ce vrea să vadă în Ignoranţa lui. Eliminând această ignoranţă prin Cunoaşterea de Sine, vezi existenţa aşa cum este ea.

Totul funcţionează pe vibraţii. Sinele este cel care se joacă cu undele vibratorii în această lume Iluzorie formată din frecvenţe.

Eliminând credinţele şi convingerile “Eu-lui”, rămâne doar Sinele.

Nu există Spiritualitate sau Materialism. Exista doar Conştiinţa.

Karma

Absolutul Sinele Etern, nu are Cauză şi Efect din moment ce nu are început şi sfârşit. El doar există.

Iluzia Cauzei şi a Efectului este valabilă pentru cei Ignoranţi, aflaţi în Dualitate. În adevăr există doar Sinele.

Sinele nu are Karmă, el este cauza şi efectul tuturor. Dacă o pasăre se aşează pe o creangă şi cade fructul, care este cauza reală a căderii fructului? Faptul că s-a aşezat pasărea pe creangă? Sau fructul era prea copt? Sau pentru că s-a născut pasărea? Sau pentru că există creanga? Cauza reală este însăşi existenţa. Sinele este responsabil de tot şi de toate.

Eu-l” crede că există o cauză şi un scop după percepţiile pe care le are. Când renunţă la ele nu mai există o cauză şi un scop, ci doar existenţa.

Un poliţist, un medic, un psiholog, un electrician şi alt “Eu” văd o cauză şi o soluţie diferită într-o situaţie conform viziunii “Eu-lui” pe care îl joacă. Dacă cineva este bolnav, medicul vede o cauză, bioterapeutul altă cauză, preotul altă cauză, astrologul altă cauză şi aşa mai departe. Care este de fapt cauza reală ? 

Credinţa Existenţei în „ceva” dă naştere la tot ceea ce este şi nu este. Tot ea elimină tot ceea ce este şi nu este.

Nu există cauză locală şi nici locaţie din moment ce totul este în Ocean. Nu există evenimente separate de Ocean. Toate acestea sunt valabile pentru oamenii care trăiesc în Dualitate. Iluzia Karmei se datorează Lecţiilor de viaţă prin înţelegerea Răului şi a Binelui până să ajungi la Cunoaşterea de Sine. Prin Cunoaşterea de Sine a Răului şi a Binelui realizezi că nu există Rău şi Bine din perspectiva “Eu-lui”, ci că totul este Conştiinţă.

Răul şi Binele devin relative conform viziunii pe care o are “Eu-l”. Fiecare “Eu” are o perspectivă diferită asupra Binelui şi a Răului. În adevăr există doar Sinele Non-Dualist care vede viaţa aşa cum este ea.

Ca orice să se petreacă, Sinele trebuie să participe. Cauza tuturor lucrurilor este însuşi Oceanul.

Sinele este fără de început şi fără de sfârşit, astfel că nici cauza şi nici efectul nu se nasc.

Efectul este perceput când şi cauza este prezentă. Prin Cunoaşterea de Sine dispar şi Cauza şi Efectul şi rămâne doar Existenţa.

Eliberarea şi Înlănţuirea

Nu există Înlănţuire şi Eliberare decât în mintea celui Ignorant. Sinele doar există.

Pentru a te Elibera de ceva trebuie să ştii mai întâi ce este. Iar prin Cunoaşterea de Sine realizezi inexistenţa Înlănţuirii şi a Eliberării. Astfel te-ai eliberat de propria Ignoranţă şi Iluzie.

În Adevăr nu există Înălnţuire şi Eliberare.

Dacă “Eu-l” se dizolvă în Sine, acesta se eliberează de toate neliniştile.

Eliberarea presupune eliminarea Ignoranţei prin Cunoaşterea de Sine.

Ignoranţa este responsabilă pentru karmă şi dorinţe care nasc Înlănţuirea. Eliberarea se produce când mintea nu mai tânjeşte după ceva, ci se bucură de beatitudinea Cunoaşterii de Sine.

Eliberarea nu este o stare care trebuie atinsă. Eliberarea este deja Realizată prin inexistenţa Ignoranţei.

Cunoaşterea Sinelui şi Eliminarea Ignoranţei se produc simultan.

Cel care nu îşi doreşte nici înlănţuire, nici eliberare este cu adevărat eliberat.

Cauza Înlănţuirii este percepţia pe care o ai faţă de ceva. Menţine non-dualitatea “Nici aceasta, Nici aceasta”.

În realitate, nefiind Înlănţuit, atunci de ce te mai chinui să obţii Iluminarea?

Cu îndepărtarea Cauzei dispare Ignoranţa şi apare şi Cunoaşterea Sinelui etern în existenţă.

Cel eliberat se află dincolo de lege, prin însăşi cunoaşterea legilor (a Răului şi a Binelui).

Practica

Sinele este realizat dincolo de orice tehnică, cale, practică sau meditaţie.

Trăieşte în Sine şi elimină tot ceea ce nu aparţine adevărului.

Nimeni nu se naşte, nimeni nu moare, nimeni nu este încătuşat şi nimeni nu este eliberat. Sinele nu are nevoie de căutător pentru a-l elibera şi nici de eliberaţi pentru a le confirma.

Nu există învăţător şi discipol pentru că nu există învăţătură. Totul este Conştiinţă.

Nu există misiune personală, nu există plan de existenţă, nu există lecţii de viaţă pentru că nu există Karma Individuală. Omul doar trăieşte Iluzia separării de Sine şi are credinţa în toate acestea. Sinele se cunoaşte pe Sine Însuşi în Dualitate. Sinele se Experimentează pe Sine. Astfel Astrologia, Numerologia, Meditaţia, Ritualurile, Tehnicile de Respiraţie, Vindecările, Fizica şi alte ştiinte există doar pentru a ne ajuta pe noi să ne trezim prin Cunoaşterea de Sine.

Nu există nimeni şi nimic de care să deprindă Iluminarea din moment ce Sinele este deja Iluminat.

  • Dacă ar fi să nu-ţi foloseşti mintea, emoţiile, amintirile, percepţiile sau părerile… Eşti bărbat sau eşti femeie? Eşti definibil sau nedefinibil?

  • Dacă ar fi să nu-ţi foloseşti mintea, emoţiile, amintirile, percepţiile sau părerile… Eşti perfect sau imperfect? Eşti limitat sau nelimitat?

  • Dacă ar fi să nu-ţi foloseşti mintea, emoţiile, amintirile, percepţiile sau părerile… Eşti păcătos sau sfânt? Eşti merituos sau nemerituos?

  • Dacă ar fi să nu-ţi foloseşti mintea, emoţiile, amintirile, percepţiile sau părerile… Eşti complet sau incomplet? Realizat sau Nerealizat?

  • Dacă ar fi să nu-ţi foloseşti mintea, emoţiile, amintirile, percepţiile sau părerile… Eşti fericit sau trist? Puternic sau Slab?

  • Dacă ar fi să nu-ţi foloseşti mintea, emoţiile, amintirile, percepţiile sau părerile… Eşti iubitor sau dur? Relaţionat sau Singur?

  • Dacă ar fi să nu-ţi foloseşti mintea, emoţiile, amintirile, percepţiile sau părerile… Eşti în haos sau în ordine? Exişti sau nu Exişti?

Cum îţi dai seama că eşti Iluminat sau Nu?

Cum diferenţiezi Adevărul de Iluzie?

Adevărul realizat prin Intuiţie se duce mai departe prin Raţiune în Scriptură.

Corpul Fizic, Eteric, Astral, Mental, Cauzal, Budic, Atmic şi Monada devin unul şi acelaşi Sine. Ai realizat Sinele şi rămâi în Sincronicitate.

Nu există Înlănţuire şi Eliberare. Atunci care mai este scopul meditaţiei pentru Iluminare?

Cel care cunoaşte Sinele, devine Sinele. Îţi fixezi mintea asupra Sinelui şi te laşi contopit de El. Astfel rămâne doar Sinele.

Subiectul şi Obiectul sunt realizate ca un întreg.

Sinele nu duce lipsă de ceva. Sinele este în tot şi în toate. Le are pe toate. Este în locul potrivit, la momentul potrivit, se află în Sincronicitate şi este una cu tot şi cu toate.

Sinele nu trebuie realizat deoarece el este deja realizat. Daţi-vă voie să vedeţi asta.

Adevărul absolut este dat de faptul că nu există adevăr absolut. Depinde doar de tine ce formă va lua realitatea care te înconjoară.”